Анархия по английски

анархия по английски
- Хочеш чаю?
- нет.